منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان با روش تدریس

اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان با روش تدریس

اقدام پژوهی درمورد رفتارهای نامطلوب دانش آموزان در کلاس

اقدام پژوهی درمورد رفتارهای نامطلوب دانش آموزان در کلاس

اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

تجربیات مدون نظم و انضباط

تجربیات مدون نظم و انضباط

فروشگاه فایل


گزارش تخصصی جغرافیا

گزارش تخصصی جغرافیا

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:32544
چکیده گزارش: یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است  که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش  رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود  مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست.  این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران...
نمونه گزارش تخصصی درس جغرافیا

نمونه گزارش تخصصی درس جغرافیا

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:32543
چکیده گزارش: یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است  که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش  رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود  مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست.  این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران...
گزارش تخصصی درس جغرافیا

گزارش تخصصی درس جغرافیا

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:32542
چکیده گزارش: یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است  که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش  رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود  مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست.  این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران...
 علاقه مند سازی دانش آموزان متوسطه و هنرستان به درس ادبیات

علاقه مند سازی دانش آموزان متوسطه و هنرستان به درس ادبیات

قیمت: 39,000 ريالکد فایل:32541
چکیده اینجانب …….. با میزان تحصیلات ……. در رشتهٔ …….. و ……… سابقهٔ خدمت، در سال تحصیلی ……… با سمت دبیر ادبیّات فارسی در هنرستان ..... واقع در ..... مشغول به خدمت بودم. من در این تحقیق روش‌هایی را برای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به این درس شیرین و پر محتوا را جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان بررسی می‌کنم و راهبرد آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهم. از آنجایی که می دانید...
 علاقه مند سازی دانش آموزان به ادبیات جهت جلوگیری از افت تحص

علاقه مند سازی دانش آموزان به ادبیات جهت جلوگیری از افت تحص

قیمت: 39,000 ريالکد فایل:32540
چکیده اینجانب …….. با میزان تحصیلات ……. در رشتهٔ …….. و ……… سابقهٔ خدمت، در سال تحصیلی ……… با سمت دبیر ادبیّات فارسی در هنرستان ..... واقع در ..... مشغول به خدمت بودم. من در این تحقیق روش‌هایی را برای علاقه مند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه و هنرستان به این درس شیرین و پر محتوا را جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان بررسی می‌کنم و راهبرد آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهم. از آنجایی که می دانید...
تجربیات مدون گزینش معلمان

تجربیات مدون گزینش معلمان

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32539
چکیده دراین بخش سعی خواهد شد به طرح مسایل مربوط به گزینش،آماده سازی و تربیت معلمان وسرانجام استخدام وجذب آنان که از عمده ترین مسایل امروز نظام تربیت معلم کشور به شمار می آید، پرداخته شود وهمراه با طرح مسایل یادشده به ارایه راهکارهایی که می تواند در حل وفصل هریک از مسایل طرح شده موثر افتد، اشاره گردد. مقدمه بررسی سیرتحولات در قلمرو تربیت معلم درایران از آغاز تاسیس دارالفنون به عنوان نخستین مرکز تربیت معلم تاکنون نشانگر این...
تجربیات مدون ارزشیابی معلمان

تجربیات مدون ارزشیابی معلمان

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32538
چکیده دراین بخش سعی خواهد شد به طرح مسایل مربوط به گزینش،آماده سازی و تربیت معلمان وسرانجام استخدام وجذب آنان که از عمده ترین مسایل امروز نظام تربیت معلم کشور به شمار می آید، پرداخته شود وهمراه با طرح مسایل یادشده به ارایه راهکارهایی که می تواند در حل وفصل هریک از مسایل طرح شده موثر افتد، اشاره گردد. مقدمه بررسی سیرتحولات در قلمرو تربیت معلم درایران از آغاز تاسیس دارالفنون به عنوان نخستین مرکز تربیت معلم تاکنون نشانگر این...
گزارش تخصصی حسابداری

گزارش تخصصی حسابداری

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:32536
چکیده گزارش: در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکت‌ها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آن‌ها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می‌شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون مؤسسات و سازمان‌ها به...
دانلود گزارش تخصصی حسابداری

دانلود گزارش تخصصی حسابداری

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:32535
چکیده گزارش: در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکت‌ها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آن‌ها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می‌شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون مؤسسات و سازمان‌ها به...


برگزیده ها

  • 1
  • 2